קאנטרי פסגת זאב
במנהל קהילתי פסגת זאבשימו לב על מנת למנוע אי נעימות בהגעה לבריכה יש להצטייד בכובע רחצה לבעלי שיער ארוך